top of page
บทความธรรมะ

เด็กหนึ่งขวบ ขี้และเยี่ยวใส่กางเกง 
พ่อแม่ให้อภัยลูกได้ แต่คนแก่อายุ 80 
ขี้และเยี่ยวใส่กางเกง กลับถูกลูกของตัวเอง 
ตำหนิและด่าว่า

เด็กหนึ่งขวบ มีพ่อแม่เตรียมอาหารไว้ 
ให้กินทั้งสามมื้อโดยไม่ต้องกังวล 
แต่คนอายุ 80 กลับกังวลว่า ลูกคนไหน 
จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้บ้าง?

เด็กเจริญเติบโตได้อย่างไร? 
คนแก่ก็ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพไปตามนั้น

ท่านไม่ได้หลงลืม แค่เพียงท่าน 
กลับไปสู่สภาพของทารกอีกครั้งเท่านั้น

ขอให้คุณจงอดทน ในการดูแลเอาใจใส่
เพราะนี้เป็น วัฏจักรการเวียนกลับของชีวิตอีกครั้ง

นี้คือความยุติธรรมของเบื้องบนที่ให้โอกาสลูกๆ 
ได้มีโอกาสทดแทนพระคุณของพ่อแม่ คุณควรดีใจ 
เหมือนที่พ่อแม่ดีใจที่ได้เลี้ยงคุณมา !

ลูกๆทั้งหลาย ร้อยพันความดี ความกตัญญู 
มาเป็นอับดับแรก จงดูแลคนแก่ในบ้านให้ดี 
เพราะเราก็แก่ได้ในวันหนึ่ง

คำสอนสุดท้ายก่อนพระพุทธองค์  จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ตรัสสอนไว้ว่า "จงอย่าประมาท"
1. อย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว         

2. อย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาว
3. อย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแกร่งกร้าว       

4. อย่าประมาทในเวลาว่ายังเหลือมากเกินจะกล่าว
5. อย่าประมาทในธรรมะและบุญกุศลว่า "เอาไว้ก่อน วันหลังค่อยทำ" 
ใครก็ตามที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
คนคนนั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้ใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดส่วนใครก็ตามที่ประมาท พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เป็นคนที่ตายไปแล้วครึ่งตัว
คำถามสำคัญที่สุดที่เราจะถามตัวเองก่อนจากโลกนี้ไปก็คือ ท่านได้เตรียมตัวให้พร้อม
ต่อการจากลาโลกนี้ไปแล้วหรือยัง ?

มาตัวเปล่าแล้ว ก็ไปตัวเปล่าตายแล้ว เอาอะไรไปไม่ได้เลยตายแล้วไปไหน คนเราเกิดมาทำไมจงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเลย !!!

ตอนมา : เจ้ามาคนเดียว
ตอนไป : เจ้าก็ไปคนเดียว
ตอนมา : เจ้าอ่อนแอ
ตอนไป : เจ้าก็อ่อนแอ
ตอนมา : เจ้าไม่มีเงินทองข้าวของมากมาย
ตอนไป : เจ้าก็ไม่มีเงินทองข้าวของอะไรเลย
ตอนเจ้าอาบน้ำครั้งแรก มีคนอาบให้เจ้า
ตอนเจ้าอาบน้ำครั้งสุดท้าย ก็มีคนอาบให้เจ้า
นี่คือ ความจริงของชีวิต !!!

แล้วทำไมมนุษย์เราจึงมีเต็มไปด้วย
ความอาฆาตพยาบาท อิจฉาริษยา
เกลียดชัง ขุ่นเคือง หยิ่งทะนง โลภ
และเห็นแก่ตัวมากมาย ขนาดนั้นไปทำไมกัน
เพราะตอนที่เราต้องจากไป
เราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียว
มีแต่บุญและบาปเท่านั้น ที่จะติดตัวเจ้าไปสู่ภพใหม่

คาถา "เสริมความงาม" แบบพุทธ
" ใบหน้าเกลี้ยงเกลา เราเฝ้าถนอมรักษาฉันใด
เราย่อมรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส
ปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลาย แม้ฉันนั้น "

เคล็ดลับการเป็นพหูสูต ๕ อย่าง

๑.ฟังมาก หรือศึกษาเล่าเรียนมาก
๒.จำมาก คือหมั่นสังเกตจดจำสิ่งต่างๆที่เห็นมา เรียนมา
๓.ท่องจนคล่องขึ้นใจ คือจำได้โดยไม่ต้องนึกคิด
๔.เจนใจ คือการคิดจนสร้างมโนภาพในใจขึ้นได้ทันที
๕.ทะลุปรุโปร่ง คือนำข้อมูลที่ได้ศึกษามาพิจารณาเป็นข้อสรุป อธิบายต้นสายปลายเหตุได้อย่างถูกต้อง

อกุศลธรรมทั้งหลาย   คือ ความคิดที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง อาทิเช่น  ความโกรธ ความเศร้า มัวเมา ความหลง ความทะยานอยาก ความริษยา ความเกียจคร้าน ความตระหนี่ ความถือตัว ความพยาบาท ความดูหมิ่น ฯลฯ

bottom of page